VDU menų galerija „101“

Greta Grendaitė ir Domas Noreika. AT THE SUPREME MOMENT

Gruodžio 7d. 17val. buvo atidaryta Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos paroda AT THE SUPREME MOMENT.
 
Nors vizualinės raiškos aspektu tai keliasluoksnė grafikos ir piešinio jungtis, menkai tesisiejanti su fotografija, tačiau parodos pavadinimo vertinys galėtų skambėti lygiai kaip Lietuvos fotografijos mokyklos atstovų pamėgtas, iš Henri Cartier-Bressono kūrybos konteksto pasiskolintas terminas “lemiamu momentu“. Sąvokos prasmes kontekstualiai išplėtus, jos apsiverčia. „Sustok akimirka žavinga“ klišės kaip amžinosios akimirkos laikinės slinkties reikšmė ištirpsta.
 
Kulminacinių kūno gestų, ekspresyvių veido išraiškų ir kitų atvirą dramatizmą stereotipiškai įženklinančių vizualių motyvų parodoje įterpėme vos keletą. Juos lengva atpažinti (pvz., sprogimo akimirka, nuo kurios viskas ir prasidėjo). Žymiai sodresnių vidinių įtampų, kūrybinio tyrinėjimo vertų talpių akimirkų tenka ieškoti vizualiai nuosaikiose socialinio, politinio, religinio, egzistencinio pobūdžio nebūtinai kasdieniškose kasdienybės situacijose, kurios pinasi tarpusavyje. Emocinę viršūnę ar kitokį kritišką momentą išduoda arba slepia iš pirmo žvilgsnio gal ir nereikšmingos detalės.
 
Konceptuali parodos ašis slenka horizontaliai dviem kryptim: kritinės emocijų represijos ženklų socialinėje aplinkoje fiksavimas (kuriami subjektyvūs vizualiniai ženklai kaip pastebėtų, įsimintų ir jau perfiltruotų ribinių patirčių, sulaikytų jausmų, iš jų išplaukiančių situacijų refleksija) ir rezistencijos konfigūracijos šiuolaikinio meno ir medijų dispozicijos sistemose. Būsenos prieš „sprogimą“, tvyrantį erdvėje kaip nuojauta, bet nebūtinai turintį įvykti, ir po jo (plėtojant 2009 m. Bristolyje įgyvendintą projektą „Before the Outburst“). Ši, jungiančiu veiksniu tapusi horizontalė strategiškai kertasi su vertikaliomis ašimis. Tai tarpusavyje paradokso principu susijungiančios karo ir kolaboravimo, klastotės ir skaidrumo, originalo ir apropriacijos, konvencinių amato ribų ir neužbaigtumo, dominavimo ir marginalumo taktikos.
 • Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos parodos AT THE SUPREME MOMENT atidarymas (Monikos Jašinskaitės nuotr.)
 • Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos parodos AT THE SUPREME MOMENT atidarymas (Monikos Jašinskaitės nuotr.)
 • Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos parodos AT THE SUPREME MOMENT atidarymas (Monikos Jašinskaitės nuotr.)
 • Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos parodos AT THE SUPREME MOMENT atidarymas (Monikos Jašinskaitės nuotr.)
 • Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos parodos AT THE SUPREME MOMENT atidarymas (Monikos Jašinskaitės nuotr.)
 • Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos parodos AT THE SUPREME MOMENT atidarymas (Monikos Jašinskaitės nuotr.)
 • Gretos Grendaitės ir Domo Noreikos parodos AT THE SUPREME MOMENT atidarymas (Monikos Jašinskaitės nuotr.)