VDU menų galerija „101“

Jovita Aukštikalnytė - Varkulevičienė. PARIBIO PORTRETAI. RYŠYS.

 

Gegužės 3 d., antradienį, 17 val. laukiame visų Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės parodos PARIBIO PORTRETAI. RYŠYS. atidaryme.

Kita J.Aukštikalnytės Varkulevičienės paroda PARIBIO PORTRETAI. ATMINTIS. atidaroma gegužės 6 d., 18 val. galerijoje „Meno parkas“.

 
Jovita Aukštikalnytė – Varkulevičienė:
„Kiekvienas meno kūrinys, net ir sukurtas laikantis aiškios ar numanomos būtinybės poetikos, yra iš esmės atviras virtualiai begalybei galimų aiškinimų, kurių kiekvienas atgaivina kūrinį pagal asmeninį požiūrį, skonį, atlikimą.“1 Umberto Eco suformavęs „atviro kūrinio" koncepciją, kuri akcentuoja atvirą bendradarbiavimą kuriant, akcentavo būtinybę menininkui įtraukti į kūrybos procesą kitus. Bendras bei atviras, pagal galimybes, kūrybos procesas kuria naujas kūrybinių paieškų galimybes, abipusį poreikį pažinti ir kurti kartu. Mane žavi galimybė per kūrybą patirti žmonių tarpusavio santykius, bendrą kūrybinį veiksmą, atrasti ir puoselėti naujus ryšius. Bendro meninio veiksmo metu kuriamas ryšys, dialogas tarp manęs ir dalyvių įpareigoja „ištapyti“ sukauptą patirtį ir suteikti jai papildomas prasmes. Portretų cikle nesistengiu įamžinti konkrečių žmonių, tiesiog bandau vizualizuoti atmintį - to momento būseną, pavidalą. Atmintyje likusi situacija, emocinis išgyvenimas tapyboje įgauna abstraktčią portreto formą, kaip to žmogaus idėja, sava jo schema. Mano tapybos tikslas ne atvaizduoti kūną, tai yra atpažįstamą, tradiciškai suvokiamą portretą, bet atskleisti portretuojamojo būseną, galbūt, sielos būklę, nors kita vertus – tai tik mano individualus, asmeninis požiūris į žmogų.

1 Eco U, Atviras kūrinys, ,Vilnius, Tyto Alba, 2004, p. 86.

 

  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka
  • Parodos atidarymo akimirka