VDU menų galerija „101“

Pirmieji lietuviai Teksase

 

Šių metų lapkričio 18 d. 17val. VDU Menų galerijoje „101“ vyko parodos ,,Pirmieji lietuviai Teksase” atidarymas. Renginyje dalyvavo prof. Egidijus Aleksandravičius, Jonas Genys, dr. Vytis/ Čiubrinskas.
 
Projektu „Pirmieji lietuviai Teksase“ pristatoma nauja tema. Iki šiol nežinota, jog pirmoji lietuvių emigracija į Ameriką (Teksasą) kilo būtent iš Mažosios Lietuvos dar 1852 metais. Taigi tai – mokslinėje istoriografijoje dar neįsitvirtinęs istorinis faktas. Jo išaiškinimas turi savo istoriją. Šia tema domėtis ir kalbėti pirmoji pradėjo Teksase gyvenanti išeivių iš Mažosios Lietuvos palikuonė Patsy Hand (protėviai – Lundčinai (Lundschen). Iš pradžių gal ir paprastas klausimas – iš kur kilo protėviai? – ponią Patsy įtraukė į geneologinius, topografinius, istorinius tyrimus, kurie ją nuvedė į Rytų Prūsiją, tiksliau – į Mažąją Lietuvą, į Šilutės, Pagėgių, Ragainės, Labguvos, Gumbinės apylinkes. Vienos šeimos istorijos tyrimai peraugo į kitų Teksaso lietuviškų šeimų protėvių paieškas. Vėliau į šiuos istorinius, socialinės antropologijos tyrimus įsijungė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas dr. Vytis Čiubrinskas, televizijos operatorius Juozas Mažonas, JAV gyvenantys lietuviai Jonas Limantas, Romas Šležas, dr. Milda Bakšytė-Richardson, Reda Veitas-Limantienė, Liuda Žiaugra, surengę ekspedicijas į pietų Teksasą. Visų šių žmonių veiklos dėka sukaupta didžiulės apimties dokumentinė – ikonografinė, filmuota medžiaga, kuri ir tapo šio projekto pagrindu. Projektą sudaro trys neatskiriamos ir viena kitą papildančios dalys: paroda, katalogas ir videofilmas.

Svarų indėlį įgyvendinant projektą įnešė keletas institucijų: LR Kultūros ministerija, suteikusi finansinę paramą, JAV LB Kultūros Taryba ir jos pirmininkė Dalė Lukienė, mielai sutikusi prisiimti atsakomybę už parodos sklaidą JAV, Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centras Čikagoje (vadovas prof. Jonas Račkauskas), leidęs pasinaudoti šioje institucijoje saugoma medžiaga, Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejus, leidęs pasinaudoti ekspedicijų į Kaliningrado sritį fotomedžiaga, Teksaso kultūrų institutas San Antonijuje.
 
Parodos organizatorius: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Parodos organizatoriai JAV: Patsy Hand, Jonas Limantas, Romas Šležas, dr. Milda Bakšytė-Richardson, Reda Veitas-Limantienė, Liuda Žiaugra, JAV lietuvių bendruomenės kultūros taryba