VDU menų galerija „101“

Soren Solker Starbird fotografijų paroda „Souls"

Spalio 1 d. 18 val. VDU Menų galerijos alternatyvioje ekspozicijų erdvėje - koridoriuje - „Dvasinio ugdymo ir meditacijos centras“ pristatė danų fotografo Soren Solkear Starbird jogų portretų parodą „Souls" / „Sielos".

„Aš stebėjau šituos jogus, nuvykdamas keletą kartų į Brahma Kumaris pasaulio dvasinio universiteto būstinę Indijoje. Esu daręs daugybę portretinių nuotraukų įžymybių Europoje ir Amerikoje: roko žvaigždžių, kino režisierių, aktorių ir modelių. Priešingai negu mano visos ankstesnės patirtys, fotografuojant žmones, šie jogai neturėjo ego ar tuštybės išraiškos. Iš daugybės jogų nei vienas prieš fotografuojant nepaprašė leisti žvilgterti į veidrodį.
Aš turėjau nepaprastai gerą patirtį juos fotografuodamas. Kai praeidavo pro mane asmuo su stipria tyra energija, paprašydavau jį stabtelti ir papozuoti. Aš pats keletą sekundžių su juo pamedituodavau ir tada padarydavau 2 -3 jo portretus (retai kada daugiau).
Radža jogai medituoja atmerktomis akimis, ir tai padeda jiems visose situacijose išlaikyti tyrą ir ramią proto būseną. Turėdamas su jais gražių pažinčių, dažniausiai net nežinojau jų vardų. Todėl šias nuotraukas vadinu „Sielomis”. Tokiu pavadinimu daugiausiai buvo pristatomos ir parodos.
Siela – tai amžina energija, kuri egzistuoja, gyvuos ir palikusi kūną.”

Soren Solkear Starbird - 1990 – 1995 studijavo kalbas ir literatūrą Aarhus universitete Danijoje ir fotografiją - FAMU (Fotografijos ir kino akademija Prahoje). Pastaraisiais dešimtmečiais labai daug keliavo po pasaulį, įgyvendindamas įvairius projektus. Jo darbų parodos vyko Niujorko, Čikagos, Kelno, Milano, Londono, Prahos, Reikjaviko, Kopenhagos ir kitų miestų muziejuose ir galerijose. Ši jogų portretų paroda yra taip pat apkeliavusi daug miestų.