VDU menų galerija „101“

Tadas Šarūnas. Savo vietoje

Kovo 4 d. 18 val. buvo atidaryta Tado Šarūno fotografijų paroda „Savo vietoje”.
 
Parodoje menininkas pristatė kultūriškai, profesiškai ir politiškai marginalizuotų grupių socialinius portretus. Kaimo gyventojai, studentai, neprestižinių profesijų atstovai, marginalūs politikai – kiekvienam jų čia suteikiamos Andy Warholo žadėtos 15 minučių šlovės.
 
„Savą vietą“ autorius suvokia dvejopai: kaip žmogaus vietos gyvenime (ne)atradimą ar (ne)įprasminimą ir kaip kasdienę buitį. Portretas papildomas jį supančios aplinkos vaizdu - žmogus čia neatsietas nuo erdvės, kurią jis kuria ir erdvės, kuri jį patį formuoja.
 
Tadas Šarūnas renkasi nebūdingą Lietuvos fotografams portretavimo būdą, portretuojamąjį tarsi „sudaiktindamas“, „įrašydamas“ jį į supančių daiktų aplinką, o tuo pačiu ir į žiūrovo atmintį.
 
Autoriui 2004 metais buvo suteikta valstybinė jaunojo menininko stipendija, o ši paroda buvo sukurta po ilgesnio laiko grįžus į Lietuvą ir, anot paties menininko, buvo tarsi būdas pačiam permąstyti vietą, kurioje gyvena ir iš naujo pažvelgti į dalykus, kurie iki šiol buvo įprasti.