VDU menų galerija „101“

Tarptautinė medijų meno ir VDU studentų videomeno paroda

 

 

Gegužės 10 d. 18 val.  galerijoje buvo atidaryta tarptautinė medijų meno paroda, kurios ekspozicijos didžiąją dalį sudaro VDU Naujųjų medijų meno studentų kūryba. Ši paroda - tai Šiuolaikinių menų katedros rengiamo tarptautinio festivalio „VDU Medijų meno dienos“ dalis.
 
Pasak parodos organizatorių, „meno kūrinio ribos nukeliamos toliau už kažkada buvusio užribio. Prieš dvidešimt metų Lietuvoje niekas nemąstė apie eksperimentinę medijų meno kūrybą, o juolab net nebuvo aiškiai artikuliuotų vizijų, kad tokie menai bus studijuojami, pristatomi ir viešai stebimi universiteto erdvėje. Viskas gerokai pakito, o Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedra tapo savotiška Kauno medijų meno eksperimentų platforma. Čia ne tik kuriami naujųjų medijų meno kūrybos kompetencijų siekiančių studentų darbai, bet ir formuojamas meno praktikų dialogas su medijų meno edukacijos programas plėtojančiomis užsienio partnerėmis - universitetais ir akademijomis“.
 
Parodoje bus eksponuojami studentų videokūriniai, sukurti videomeno disciplinos metu, vadovaujant Šiuolaikinių menų katedros lekt. Remigijui Venckui. Ekspoziciją sudarys skirtingos dalys: Videomeditacijos, Nuo judesio prie vaizdo, Dokumentinės inspiracijos, Menininko Antano Mončio pėdomis, Pirmiau teksto.  Skirtingų temų rinkiniai, pasak parodos autorių, žymi jauno kūrėjo evoliuciją, jo nuoseklius žingsnelius universitete ir individualios meninės kalbos paieškas.
 
Ekspoziciją papildys Anastasijos Mikho (Анастасия Михно) ir Večeslavo Bezbarodovo (Безбородов Вячеслав) kūriniai. Pasak parodos kuratoriaus R. Venckaus, šie du fotomenininkai plėtoja labai skirtingas kūrybos temas, turi skirtingus estetinius požiūrius. Mikho kūryboje, kurioje portretuojami vyrų ir moterų kūnai, naikinami jų išoriniai skirtumai, analizuojami lytinės tapatybės klausimai. Tuo tarpu Bezbarodovo kūryba R. Venckaus apibūdinama kaip „labiau eksperimentinė. Čia daugiau vietos atsitiktinumui, kuriam nesvarbi kūno poza, daiktas, dengiantis kūno dalis, netikėtai pastebėtas objekto padėties (pa)kitimas“.
 
Parodos atidarymo metu bus atliekamas BIONICS audiovizualinis performansas/instaliacija VERSUS. Šiame kūrinyje, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, vizualumas ir garsinės išraiškos – kalba, bus perkeliami iš realios erdvės į virtualią, programinę, tokiu būdu  kuriant naują vizualinę ir garsinę kalbą.