VDU menų galerija „101“

Vladas Stauskas. Romantika - 2

 

Vasario 12 d. 16 val. VDU menų galerijoje „101“ buvo atidaryta VDU Menų fakulteto profesoriaus, habil. dr. Vlado Stausko akvarelių, piešinių ir fotografijų paroda „Romantika - 2“. Kartu buvo pristatyta monografija „Architektas Vladas Stauskas: mokslo ir kūrybos keliu“.
 
Monografija apibendrina 50-ies metų profesoriaus kūrybinės ir mokslinės veiklos bei jo 20-ies metų edukacinio darbo Vytauto Didžiojo universitete sukaktis. Monografiją sudaro skyriai: „Portreto štrichai“, „Architektas - kūrėjas“ (pastatų architektūra, urbanistikos ir kraštotvarkos darbai), „Mokslo darbai ir edukacinė veikla“, „Akvarelės, piešiniai, fotografijos...“. Monografijos sudarytojas Leonardas Vaitys, teksto autoriai architektūrologas Vaidas Petrulis ir architektas Albertas Lamauskas (Vilnius, leidykla „Archiforma“, 2008).
 
Monografijoje apžvelgiamas ilgas profesoriaus kelias į architektūrą bei mokslą, atskleidžiant ir sudėtingus biografijos taškus (tėčio tremtis, sunkūs pokario metai Kaune ir kt.).
Knyga gausiai iliustruota plataus diapazono profesoriaus darbais: įgyvendintų objektų fotografijomis, miestų, rajonų, nacionalinių parkų, turizmo struktūrų planais, metodiniais modeliais, akvarelėmis, piešiniais ir kt.