VDU menų galerija „101“

Dr. Egidijos Laumenskaitės paskaita „Kūrybos pradžia ir grožis"

Spalio 6 dieną (šeštadienį), 16 valandą VDU Menų galerijoje „101" uždarant danų fotografo Soren Solkear Starbird jogų portretų parodą „Souls" / „Sielos" įvyks paskaita apie intuiciją ir dvasinę alchemiją „Kūrybos pradžia ir grožis". Galerijoje svečiuosis soc.m.dr. Egidija Laumenskaitė, pristatysianti senąją meditaciją bei išskleisianti kūrybingumą kaip savo tikrosios prigimties atkūrimą. 

 

Egidija Laumenskaitė - socialinių mokslų daktarė, keletos knygų apie ekonominės ir filosofinės minties istoriją autorė, parašiusi knygą apie Vladą Jurgutį - lietuviškų pinigų ,,tėvą’’, filosofą ir kunigą. 1992-1993 m. stažavosi Londono Ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje, vėliau skaitė paskaitas Suomijos, Vokietijos aukštosiose mokyklose. 2007 metais apdovanota Lietuvos Mokslų Akademijos vardine A. Rimkos premija už mokslo darbus.

Nuo 1993 m. yra Brahma Kumaris pasaulio dvasinio universiteto narė ir lektorė. Ši dvasinio lavinimo mokykla turi generalinio konsultanto statusą Jungtinių Tautų organizacijos Ekonominėje ir Socialinėje Taryboje, taip pat aktyviai dalyvauja UNESCO veikloje. Ji nuosekliai ugdo pagrindinį dvasinį principą: tik mokydamasis keisti save ir vystydamas dvasines vertybes, gali pasaulį padaryti geresnį.
Šiuo metu Egidija Laumenskaitė vadovauja VšĮ „Dvasinio ugdymo ir meditacijos centrui“, dažnai skaito viešas paskaitas visuomenei, kaip išsiugdyti ir praktikuoti teigiamą kūrybinį požiūrį, veda seminarus, kaip įvaldyti stresą, atsisakyti pykčio ir pan. temomis.