VDU menų galerija „101“

S. Rybakovaitės paskaita „Socialistinio realizmo ikonografija vaizduojamajame mene“

 

2013 m. vasario 27 d. 17 val.  galerijoje „101” vyks atvira S. Rybakovaitės (Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus) paskaita „Socialistinio realizmo ikonografija vaizduojamajame mene“.
 S. Rybakovaitės paskaita simboliškai pratęs 2009 metais galerijos inicijuotą projektą „Sovietmečio dailės pristatymas: tarp mito ir tikrovės“. Projekto metu organizuotos vieno paveikslo parodos, kurių metu pasitelkus kritinį menotyrinį žvilgsnį, buvo dešifruojami po dažų paviršiumi slypintys ideologiniai kontūrai.
Paskaitos dalyvius S. Rybakovaitė dar sykį pakvies atidžiai patyrinėti ano meto vaizduojamosios dailės leksiką ir simbolius. Jos teigimu, „Laikui bėgant apie sovietmečio meną kalbėti tapo madinga. Tačiau menotyrinės metodologijos socrealistinio meno atžvilgiu yra ribotos. Vyrauja dvi pagrindinės tyrinėjimų perspektyvos – sovietmečio oficialiosios dailės analizės iš meno kontrolės ir propagandos pusių. Dailės tyrinėjimus pateiksiu iš propagandos pozicijų, tačiau gilinsiuosi į mažiau tyrinėtą – socrealizmo ikonografiją“.
Pranešimo metu bus pristatomas moters, vyro, vaiko tipažas, istorinių įvykių perrašymas, vaizduotas socrealistinėje vaizduojamojoje dailėje. Pranešimo tikslas yra atskleisti sovietmečiu formuotą laimingo naujojo pasaulio įvaizdį, ir kaip jis perteiktas oficialiajame mene. 

 

Vytautas Mackevičius. Lietuvių delegacija Kremliuje. 1940. Drobė, aliejus. 300x224. Fotografija - Rasa Kisielis, 2011